. Hakkımızda
HAVUZ BAKIMI
 
 
 
Yüzme havuzuna güneş yağı sürüldükten sonra girilmemesi gerektiğini ya da kışın havuzu dolu tutmak erektiğini

biliyormuydunuz? İnsan vücudununmikroplara karşı en savunmasız bir şeklide de

havuzlardır. Dikkat edilecek bazı hususlar mikrop oluşumlarını önlemektedir.

 
Ayrıca havuzlarda yapılacak bakımlar da hem havuzun ömrünü uzatarak masrafları azaltır, hem de çok daha

hijyenik ortamda bu keyifli gerçekleştirmenizi sağlar.

İyi bakılan bir yüzme havuzundaki su, deniz suyundan daha temizdir. Ancak pek çok havuzda yeterli bakım


yapılmadığı için insan sağlığı açısından tehlikelidir. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı ve temiz bir havuzda yüzmek


ancak doğru ve düzenli bir bakım ile mümkündür.


 

HAVUZ BAKIMI NASIL YAPILIR  ?

Havuz ve havuz malzemeleri alanında önde gelen firmalardan biri olan İDEAL HAVUZ havuz bakımı için şu önerilerde bulunuyor:

· Kamuya açık havuzlarda yüzenler hijyenikliğe mutlaka riayet etmelidirler.

· Yüzme havuzuna güneş yağı ile girilmemeli ve mutlak surette havuza girmeden önce duş yapılarak iyice temizlenilmeli, ayaklar dezenfektanlı sudan geçirilmelidir.

· Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı ve havuz suyu sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır.

· Çok kullanıcılı büyük yüzme havuzları haftada bir gün yüzenlere kapatılarak dinlendirilmeli ve haftalık bakım yapılmalıdır.

· Yüzme havuzlarını kullananların bilgilendirileceği özel bilgi panosundakaları ile benzeri hususlar yer almalıdır.

· Havuz suyu kışın boşaltılmamalıdır. Kışın havuzların suyu dolu olarak bırakılmalıdır.

· Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanı sıra pH değerinin de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına dikkat edilmelidir.

· Havuz suyunun sirküler edilmesine başlanıp dezenfeksiyon için şok dozlama yapıldıktan sonra ancak ertesi gün sudaki kimyasal oranı test kiti ile kontrol edilmeli ve değerler normal ise girilmelidir.
HAVUZLARIN KIŞ BAKIMINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR ?

· Kışın açık havuzların dolu tutulması tavsiye edilir. Böylece dış etkenlere karşı havuz yüzeyi ve yapısı daha iyi korunur.

· Kışın don olabilen bölgelerde yapılan havuzların iç kaplamalarında su emme özelliği çok düşük olan porselen havuz kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.

· Dolu havuz dış etkilere karşı daha duyarlı olacağı gibi, yabancı maddelerin havuz içine düşmesi dolayısıyla havuz kaplamasının zarar görmesi de söz konusu olamaz.

Ayrıca havuzun kış boyu bakımının yapılması havuzun sezona hazırlanmasında maddi ve manevi daha az bakım gerektirir.

· Açık yüzme havuzlarında kışın ve ısının "0" °C´nin altına düştüğü zaman oluşacak "don", kaplama malzemelerinin zarar görmelerine neden olabilir.


Donun olumsuz etkilerini yok etmek için bazı önlemler almak zorunludur:

· Havuz suyu yüzeyinden yaklaşık 30 cm aşağı indirilir.
· Havuz yüzeyinde oluşabilecek buz tabakasını önlemek için havuz suyu yüzeyine esnek buz basınç yastıkları asılır. Buz basınç yastıkları sayısı havuzun alan büyüklüğüne bağlı olarak belirlenir ve özel bir dizayn ile yerleştirilir.

· Dolu bırakılan havuzlarda ilkbahar temizliğini kolaylaştırıcı önlemler alınmalı, yani yosun oluşumu ve kireç çökmelerinin önlenmesi gerekir. Kış koruyucusu, havuz suyunu kış boyunca koruyan, ilkbahar temizliğine kolaylık sağlayan, yosun oluşumunu, kir ve kireç çökmelerini önleyen bir malzemesidir.

· Havuz suyu havuz dip emişten emilerek sirküle edildikten sonra 10-15 °C ısıtılarak havuza verilir. Sirkülasyon normal işletme koşullarının yaklaşık dörtte biri seviyesinde yapılır.

· Yukarıdaki dört önlem alındıktan sonra ek olarak havuz üstü branda veya ısı korumalı branda benzeri malzeme ile kapatılabilir.

 

HAVUZ BAKIMI UYGULAMASI

1- Her gün saat 09.00´a kadar (DİP) süpürgesi ile temizliği yapılacak. Dip süpürgesi yavaş hareket ettirilecektir.

2- Her gün 09.00´a kadar tüm filtreler teker teker 20 dakika süre ile ters yıkama yaptırılacaktır.

3- Sirkülasyon pompaları 24 saat çalışacaktır. Haftada müsait olan 1 gün dinlendirilecektir ve işleme dip süpürgesi ve arkasından ters yıkama yapılarak devam edilecektir.

4- Her sabah test kiti ile suyun pH ve Cl değeri ölçülecektir. Önce klor değeri 1 ila 1.2 ppm değerine getirilecek sonra pH değeri asit ilavesi ile (yüksek ise) 7.2-7.4 değerine düşürülecektir. Cl ve asit toz olarak kullanılıyorsa 1 m3 suya 2-4 gr. olarak hesaplanmalıdır.

Şoklama yaparken (havuz devreye alındığında ve ayda 1 defa) bu oran 1 m3 suya 4-8 gr. olarak alınmalıdır. Tablet klor kullanılıyorsa her 40 m3 suya 1 ad. (y25 gr) tablet hesabı ile konulmalıdır. Tabletler skimmer sepetine veya dispanser tankına yerleştirilmelidir.

5- Haftada 1 defa kıl tutucu filtreler (pompanın önündeki ön filtre) ve skimmer sepetleri temizlenmelidir.

6- Normal sirkülasyonda vakum (süpürge ağzı) vanası kapalı skimmer veya denge tankı vanaları açık .Dip emiş vanası ise 1/2 açık konumda olmalıdır.

7- Ters yıkama yaparken skimmer vanasını kapatıp dip emiş vanasını tam açınız.

8- Süpürge yaparken skimmer vanası kapalı dip emiş vanası 1/2 açık vakum vanası tam açık olmalıdır. (süpürge sırasında 6 yollu vana filtrasyon konumundadır.)

9- Altı yollu vananın kolunun konumunu değiştirmeden önce mutlaka pompalar durdurulmuş olmalıdır.

10-Birden fazla pompalı gruplarda çalıştırmadığınız pompanın emiş ve basma vanalarını kapalı pozisyonda tutun.

NOT: Pompa basma hattında çekvalf varsa buna gerek yoktur.